VERWIJZERS

VERWIJZERS

Bent u als professional op zoek naar een passende doorverwijzing voor uw cliënte? Of wilt u graag anoniem intercollegiaal overleg? Dit is allemaal mogelijk.

Specificatie aanbod Expertisebureau OKJ:

Zoals u mogelijk al heeft gelezen op de site is er tijdens de zwangerschap, kraamtijd en nadien bevalling/ opvoedingsondersteuning mogelijk in verschillende intensiteit. Daarnaast biedt Expertisebureau OKJ nog meer mogelijkheden:

  • Specialistische ambulante begeleiding.
  • IMH Expertise

  • VHT / VIPP-SD evidence based ( Video Home Training/ Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

  • Ouder-Baby interventie.
  • Specialistische begeleiding voor KOPP-kinderen leeftijd 4-7jr en deelgroep 7-12jr en deelgroep 12-18 jr.

  • Beeldtaal contextuele therapie/ Therapie in beeld/ Poppetjes methodiek met oorsprong in de contextuele therapie (Duplo/ Playmobil) welke ingezet wordt voor het creëren van een verhelderend inzicht om individuele en gezinsproblemen in kaart te brengen en te verwerken.

  • Doelgroep: Tienermoeders, ouders (vader en/of moeder) met psychiatrische problematiek, ouders ( vader en/of moeder) met psychische problematiek, ouders (vader en/of moeder) met een licht verstandelijke beperking. Ouders (vader en/ of moeder) met NAH en Multi-Problem gezinnen.

  • IRB.  De Individuele Rehabilitatie Benadering richt zich op mensen met langdurige beperkingen. Doel van de IRB is mensen met ernstige, langdurige beperkingen helpen beter te functioneren, zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten hebben in de omgeving van eigen keuze met zo min mogelijk professionele hulp.

  • Triple P

  • Floorplay

Expertisebureau OKJ is enkel voor vrijwillige plaatsingen. Wanneer er weerstand wordt geboden om een traject te starten is Expertisebureau OKJ niet de geschikte plek.

Een verwijzing via PGB is altijd mogelijk bij Expertisebureau OKJ. Wanneer uw cliënt nog geen budget heeft, maar wel echt al hulp nodig heeft, schroom dan niet om toch contact op te nemen. Aangezien we ook in dit onderdeel al kunnen meedenken. De basis van vertrouwen en direct bieden van hulp staat bij Expertisebureau OKJ hoog in het vaandel. Een snelle start kan veel verdere problemen voor zijn.

Ook hebben wij met een groot aantal gemeenten contracten afgesloten voor zowel WMO als Jeugdwet. Hieronder is per gemeente te zien wat de mogelijkheden zijn.

Huidige wachttijd voor start van traject: geen wachttijd.

AANMELDEN

ONS AANBOD

Specialistisch ambulant hulpverlening

Behandeling

Cursussen/trainingen

AANSTAANDE OUDERS

Lees meer

VERWIJZERS

Lees meer

CURSUSSEN

Lees meer

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ