VERWIJZERS

Binnen Expertise Bureau OKJ hebben we een groot aanbod voor een brede doelgroep. Hierbij kan onze hulpverlening al starten tijdens de perinatale fase tot ouders met jeugdige van 18 jaar en alles wat er aan leeftijd tussen zit. Binnen Expertise Bureau OKJ zijn wij van mening dat maatwerk essentieel is binnen de diagnostiek en behandeling. Binnen de (psychiatrische) diagnostiek is het nodig om breed te kijken. Dat betekend dat we samen met ouders en betrokkenen zoeken naar mogelijke verklaring(en) voor de problemen van jonge kinderen & jeugdige en niet alleen onderzoeken of er sprake is van een bepaalde stoornis. Een transdiagnostisch perspectief vinden wij hierbij helpend om beter aan te sluiten bij wat een kind en gezin nodig heeft.

Om een meer gespecificeerd beeld te geven wat we allemaal te bieden hebben, is hieronder een overzicht te zien, zodat u als verwijzer goed kunt kijken of ons aanbod aansluit bij hetgeen u zoekt. Heeft u nog aanvullende vragen, dan denken we graag even mee

Aanbod binnen begeleiding

 • VHT (Video Home Training)
 • VIPP-SD (Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline)
 • IRB / YUCEL ( Individuele Rehabilitatie Benadering)
 • OBI ( Ouder- Baby interventie)
 • Beeldtaal/ taal erbij
 • Ambulante begeleiding
 • Programma; Nu niet zwanger
 • Real Care Baby’s
 • Voorlichting met Drugs en Alcohol baby en de Shaken Syndroom baby Oorzaak&gevolg
 • Triple P

Aanbod binnen behandeling

 • I(EC)MH Behandeling (Infant & Early Childhood Mental Health)
 • Behandeling Post Partum Depressie
 • EMDR ( pré-verbaal/ bevalling &zwangerschap en opvoeding/ ouderschap-gerelateerde traumata)
 • Floorplay
 • Sherborne
 • Theraplay
 • Sensorische informatie verwerking
 • CGT (Cognitieve gedragstherapie)
 • IAG (Intensieve ambulante gezinsbehandeling)
 • ABFT (Attachment Based Family Therapy)
 • Schematherapie
 • Psycho-educatie
 • NIKA

 • Systeemtherapie
 • Familie opstellingen
 • Brainblocks
 • Diagnostiek
 • Psycho-farmaca – enkel voor kinderen en jeugdigen die binnen OKJ een traject hebben

WACHTTIJDEN

Specialistische ambulante hulpverlening

circa 8 maanden

Behandeling individueel

circa 6 maanden

Behandeling systeem

circa 6 maanden

Psychofarmaca

circa 8 maanden

Diagnostiek

circa 6 maanden

Voorrang

Hoogzwangere cliënten en kinderen tussen de 0 en 2 jaar hebben daar waar mogelijk voorrang op de wachtlijst.