OVER ONS

Expertisebureau OKJ staat voor alles wat het ouderschap omvat.

Dat houdt in dat wij specialistische ambulante hulpverlening op maat bieden tijdens zwangerschap, kraamtijd en opvoedondersteuning voor ouders met kinderen in de leeftijdsfase van baby tot aan (jong)volwassenen.

Gericht op alle ouders die ondersteuning nodig hebben, zo ook voor ouders met een psychiatrische problematiek, psychische stoornis, tienermoeders, licht verstandelijke beperking, NAH, auditieve stoornis, PTSS en Multi-Problem gezinnen.

Wij werken vanuit de IMH visie en streven een integratieve clientgerichte benadering na. Hierbij zijn wij van mening dat geen enkele ouder en/of opvoeding hetzelfde is, daarom wordt er voor elke hulpaanvraag een specifiek aangepast behandelingsplan opgesteld welke bij u en uw opvoedingsstijl past. Waarbij we tevens uw draagkracht en zelfvertrouwen weer proberen te vergroten.

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten – van nog niet geboren tot 6 jaar – binnen de context waarin zij opgroeien. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Hoe jonger het kind, hoe afhankelijker het is van de relatie met de ouders/verzorgers. Deze relatie met de ouder(s) begint al in de baarmoeder. Een veilige (hechtings)relatie is de basis voor een lichamelijk en emotioneel gezonde en veilige ontwikkeling van het kind. Soms gaat het opbouwen van deze veilige relatie niet vanzelf. Zowel kind-, ouder-, als omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en andersom heeft de kwaliteit van de ouder-kindrelatie weer invloed op deze factoren¹.
¹Bron IMH; Rino-groep.

AANSTAANDE OUDERS

Lees meer

VERWIJZERS

Lees meer

CURSUSSEN

Lees meer

Marc Beek – Vanuit autisme bekeken

Filmportret van het programma Vanuit autisme bekeken. Marc Beek kreeg vier jaar na de geboorte van zijn dochter de diagnose autisme. Hij vertelt hoe met zijn autisme omgaat bij opvoeding van zijn dochter.

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ