HET JONGE KIND EN GEZIN

0 – 6 jaar

KIND / JEUGD EN HET GEZIN

6 – 18 jaar

CURSUS EN GROEPEN

Als je er zelf niet uit komt

ZWANGER EN
BABY

0 – 6 jaar

KIND / JEUGD EN HET GEZIN

6 – 18 jaar

CURSUS EN GROEPEN

Als je er zelf niet uit komt

ZWANGER EN
BABY

0 – 6 jaar

KIND / JEUGD EN HET GEZIN

6 – 18 jaar

CURSUS EN GROEPEN

Als je er zelf niet uit komt

KIND – JEUGD & HET GEZIN

Soms lukt het niet het lastige gedrag van je kind te stoppen. Daar kan het hele gezin last van hebben. En het gedrag kan zo erg zijn dat je kind erdoor in de problemen komt, of de sfeer thuis niet meer fijn en gezellig is. Maar je door alle verschillende hulpadviezen door de bomen het bos niet meer ziet. Waar komt het gedrag vandaan? Waarom blijven we als gezin in dezelfde patronen terugvallen?

Hulpverlening vanuit OKJ kan ingezet worden wanneer je als ouders vast loopt in het ouderschap, door uitdagingen voortkomend vanuit eigen problematiek, onverwerkte trauma’s, maar ook voortkomend vanuit kind-gedrag. Binnen Expertise Bureau OKJ kijken we naar het gehele gezin en hebben we een systeemgerichte benaderingswijze. Geen enkel lid van het gezin is losstaand van het systeem, ook al kan het soms voelen alsof de vervelende momenten echt door maar 1 gezinslid komen.

Voor gezinnen met kinderen in alle leeftijden tussen de 0 – 18 jaar kunnen we een op maat gezinsplan maken.

We bieden zowel individuele behandelingen aan, waarbij het ouder uitleg krijgen hoe het kind hier zo goed mogelijk bij de ondersteunen, maar ook systemische begeleiding, systeembehandeling en traumabehandeling zijn een mogelijkheid. Passend bij uw situatie bepalen we samen of dit bij u thuis plaatsvind of op ons kantoor.

Mocht het nodig zijn dat er een diagnostisch onderzoek plaatsvindt dan is dit ook een mogelijkheid binnen ons behandel aanbod.

Voor kinderen & jeugdigen die een traject bij ons volgen is er tevens de mogelijkheid voor psychofarmaca ( medicatie) indien dit nodig is.

WACHTTIJDEN

Specialistische ambulante hulpverlening

circa 8 maanden

Behandeling individueel

circa 8 maanden

Behandeling systeem

circa 8 maanden

Psychofarmaca

circa 8 maanden

Diagnostiek

circa 8 maanden

Voorrang

Hoogzwangere cliënten en kinderen tussen de 0 en 2 jaar hebben daar waar mogelijk voorrang op de wachtlijst.

IMH Team

Voor ouders met kinderen van 0 t/m 6 jaar heef Expertise Bureau OKJ een speciaal team: het IMH team. De specialisten van dit team werken vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Hierin staat de ouder-kind relatie centraal. De relatie tussen ouder en kind is van belang in de behandeling of preventie van problemen bij jonge kinderen.

Het team van medewerkers bestaat uit GZ psychologen, een klinisch psycholoog, ambulante gezinsbegeleiders, een kind- & Jeugdpsychiater. We werken samen met een sensorisch integratie therapeut.

Wie kan er terecht bij het IMH team?

Ouders met een baby of peuter:

 • met aanhoudende problemen rond huilen, slapen, eten of zindelijkheidsproblemen.
 • die opvallend druk of teruggetrokken gedrag vertoont.

 • die veel ziek is of veel medische ingrepen heef moeten ondergaan.

 • waarvan ze het gevoel hebben niet goed contact mee te kunnen maken.

 • die een traumatische ervaring heeft meegemaakt.

Ouders die:

 • sterke twijfels hebben over het ouderschap of die veel stress ervaren
 • last hebben van angstige en/of depressieve gevoelens

 • traumatische ervaring hebben meegemaakt (misbruik, miskraam, overlijden van een kindje)

 • moeilijkheden ervaren in het ouderschap als gevolg van een migratie.

 • op jonge leeftijd moeder of vader zijn geworden.

Vormen van hulp door IMH team

 • (Huil)baby interventie: kortdurende begeleiding thuis van 8 tot 10 weken door ambulante gezinsbegeleiders van het babyteam met behulp van Video Home Training. Voor gezinnen met een baby tussen 0 en 12 maanden die veel huilt en/of moeilijk eet of slaapt. We ondersteunen het gezin bij het omgaan met de baby.
 • Ambulante begeleiding: we observeren het gedrag van het jonge kind en hun ouders in hun eigen leefomgeving. We kijken naar het stressniveau en de intuïtie van ouders. We volgen de ouder-kind interacties en de relatie die zij samen opbouwen door de tijd heen. Tijdens de behandeling kunnen we gebruik maken van video observaties en slaap-, huil- of eetdagboeken.

 • Ouder-kind behandeling: hulp bij het verwerken van een trauma dat iemand heef ervaren, problemen bij hechting en het vinden van ritme in het dagelijks leven van het jonge kind.

Kind / jeugd en het gezin 6-18 jaar

Voor gezinnen met kinderen tussen de 6 en 18 jaar zijn er verschillende mogelijkheden binnen Expertise Bureau OKJ. Buiten de individuele begeleiding en behandelingen voor het kind of de jeugdige hebben we meerdere methodieken die we op maat in kunnen zetten voor gezinsbehandeling.

Gezinsbehandeling is voor gezinnen met kinderen en jongeren tot 18 jaar die hulp nodig hebben om de situatie thuis veilig en stabiel te krijgen. Er zijn meervoudige en complexe problemen in het gezin, waarbij er sprake is van een (L)VB of (lichte) psychiatrische problematieke bij een of meerdere gezinsleden.

Gericht op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin.

Waarin jongeren en hun ouders een verbindend traject doorlopen om samen sterker te staan in het omgaan met uitdagingen en problemen. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan.

CURSUS EN GROEPEN

Voor kinderen en jeugdige hebben we ook een mogelijkheid binnen ons cursus en trainingsaanbod. Bekijk ons cursus aanbod bij de cursus agenda:

 • KOPP-cursus 6-8 jaar

 • KOPP-cursus 8-12 jaar

 • KOPP cursus 12-18 jaar

 • SOVA training

 • Rots en Water training

 • Voor ouders: Seksuele voorlichting; maar hoe dan?