OPVOEDINGSONDERSTEUNING

OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Vanuit het Expertise bureau OKJ bieden we hulpverlening tijdens de gehele opvoedingsperiode. Dit houdt in dat wij in te zetten zijn vanaf baby leeftijd tot en met pubers.
Hieronder is een toelichting gegeven per leeftijdsgroep.

BABY-PEUTER 0-4 jaar

BABY-PEUTER

Een pasgeboren baby probeert al vanaf het aller eerste moment contact te maken met zijn moeder en de moeder op haar beurt met haar pasgeboren baby’tje.

Ondanks dat baby’s tijdens hun eerste levensjaren de verbale taal nog niet voldoende onder de knie hebben om meteen duidelijk te maken wat ze willen, proberen ze dat dus wel op heel erg veel andere manieren.

Over het algemeen gaat dit vanzelf. Ouders ontwikkelen een instinct waarop ze durven en kunnen vertrouwen. Echter komt het ook vaak voor dat 1 of beide van de ouders deze instincten minder goed ervaren. Wanneer je als ouder zijnde niet goed weet wat je met je baby aan moet. Vragen als: “is dit het nou?”, “Vind ik dit eigenlijk wel leuk?”, “Wat doe je eigenlijk met een baby?”, “Wanneer start die roze wolk?” komen vaker voor dan er wordt toegegeven.

Wanneer je jezelf herkent in bovenstaande vragen kan het zijn dat het gevoel van ‘ouder zijn’ of ‘houden van’ nog moet groeien. Dat mag en is helemaal niet gek. Wel is het belangrijk dat je hier eerlijk over kan zijn en je gevoel over kan uiten en kan delen.

Mogelijk heb je van alles gelezen over de veilige hechting van je pasgeboren kindje en hoe belangrijk deze is. De hechting is inderdaad heel erg belangrijk. Expertisebureau OKJ kan je helpen bij het zoeken naar je zelfvertrouwen als ouder(s). Het leren herkennen van signalen door bijvoorbeeld VHT (Video Home Training), hoe een veilige hechting te bevorderen en hoe om te gaan met ‘oud leed’ wat mogelijk ook nog in de weg zit. Een Ouder- Baby interventie is ook een mogelijkheid om in te zetten wanneer je als moeder depressieve gevoelens ervaart.

De Ouder-baby interventie is een (geïndiceerd) preventieve interventie, gericht op depressieve moeders met een jong kind (tot en met 12 maanden). Doel is het verbeteren van de interactie tussen moeder en kind en de sensitieve responsiviteit van de moeder. Uiteindelijk doel is voorkomen dat het kind op latere leeftijd psychosociale problemen ontwikkelt.

Wanneer uw kindje al iets groter is, is het vaak zichtbaar dat hij/zij een eigen willetje begint te ontwikkelen. Het kan zijn dat u in het web van alle opvoedingsadviezen die elkaar allemaal tegenspreken even niet meer weet wat nu wel te doen en wat nu bij uw kindje zou kunnen werken, maar even belangrijk; wat bij u als ouders past als opvoedingsstijl. Expertisebureau OKJ Luistert naar jullie als ouders, luistert naar de vraag en bekijkt samen met u hoe de opvoeding het beste vorm te kunnen geven.

SCHOOLKIND 4-12 jaar

SCHOOLKIND

In sommige gevallen is het zo dat de zwangerschap goed/ prima verliep. De baby/ dreumes tijd ook oké is verlopen. Waarbij u altijd wel het gevoel had dat er ‘iets’ anders was of iets niet helemaal klopte. Waarbij u misschien zelf al aanpassingen hebt gemaakt in de opvoeding en omgeving om er voor te zorgen dat een situatie voor uw kind fijner was, maar dat er nu tijdens de schoolperiode toch wat meer vragen naar voren komen. Misschien herkent u uzelf in uw kind en beangstigd dat, omdat u nu meteen de juiste zorg wil bieden. Of zelf even niet goed weet hoe hier nu mee om te gaan.

Expertisebureau OKJ kan u tijdens deze periode ondersteunen. Kijken welke hulpvraag u heeft, welke ondersteuning passend is. Hoe om te gaan met een lief kindje welke nu misschien even niet zo’n lief gedrag vertoont.

PUBER 12-18 jaar

PUBER

Loopt u vast in de opvoeding wanneer uw kind zichzelf al volwassen genoeg vindt om veel eigen beslissingen te maken? Welke misschien niet altijd de juiste beslissingen zijn/ lijken te zijn?

Is er veel strijd in huis of is het zo dat uw kind wel ‘de ouder’ in huis lijkt en de rollen ineens zijn omgedraaid?

Ook in deze leeftijdsfase heeft Expertisebureau OKJ de mogelijkheid om specialistische ondersteuning te bieden. Dit kan zowel individueel als in gezinsverband, afhankelijk van de hulpvraag. Wij kijken graag met u samen naar waar jullie als gezin naar toe willen werken, daarmee rekening houdend dat uw jongvolwassen kind zich aan het ontwikkelen is tot een onafhankelijk individu.

WERKWIJZE OPVOEDINGSSONDERSTEUNING

WERKWIJZE OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we samen naar de hulpvraag en het hulpverleningsaanbod en wat de mogelijkheden zijn. Wanneer het voor u goed voelt plannen we een vervolgafspraak om de behandeling te starten.

Tijdens het intake gesprek gaat we dieper in op de hulpvraag. Vanuit dit gesprek zal een behandelingsplan worden opgesteld met korte termijn doelen en een lange termijn doel. Tevens zal de zorgovereenkomst worden getekend.

Wanneer uw hulpvraag betrekking heeft tot opvoedingsondersteuning zal er een observatie plaatsvinden. Daar waar nodig ook Video Interactie Training worden uitgevoerd.

Stap voor stap werken we samen aan het behandelingsplan om zo effectief aan de doelen te kunnen werken.

Tussentijds zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden, zodat we samen kunnen kijken hoe de behandeling er voor staat.

Voortgang behandeling, zoals deze is omschreven in het behandelingsplan.

Wanneer de gestelde doelen zijn behaald zal er een afsluitgesprek plaatsvinden en de behandeling worden afgerond.

“Wanneer u besluit de ondersteuning na de bevalling voor te zetten, zal er geen afrondend gesprek plaats vinden. Wel wordt er dan naar het huidige behandelplan gekeken en daar aanpassingen in gemaakt op de nieuwe leefsituatie. “

ONS AANBOD

Specialistisch ambulant hulpverlening

Behandeling

Cursussen/trainingen

AANSTAANDE OUDERS

Lees meer

VERWIJZERS

Lees meer

CURSUSSEN

Lees meer

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ